За сдружението

Уважаеми колеги и партньори,

Каним Ви за се присъедините към нас и да станете пълноправни членове в Сдружение Група Пътна Помощ БГ, работещо за стиковане на всички пътни помощи на територията на Република България и оказване на съдействие на всички нуждаещи се.

Сдружението е създадено през месец октомври 2022  година.

Нашите общи цели са:

– Повишение на индивидуалните бизнес резултати на всеки един член на сдружението.

Стиковане и синхронизиране  на всички пътни помощи на територията на Република България за професионално обслужване на потенциялните ни клиенти.

Изграждане на единна информационна система за всички те членове на сдружението и кординиране на действията за 24 часово обслужване по райони .

- Създаване на център за приемане на обажданията и насочване на клиентите към най близкият и свободен наш автомобил за оказване на помощ.

Създаване на апликация за нуждите на всички членове и клиенти за по бързо установяване на местоположението на клиентите и адекватно оказване на помощ от нас за да станем номер едно на територията на Република  България.

 

Ценови условия за членство в Сдружението:

 

1.   Встъпителен членски внос (плаща се еднократно):

–          За  пътна помощ  50 лева

–          За пункове  ГТП – 50 лева

–          За превоз на хора  – 100 лева

 •      За съпътстващ  бизнес
  А. Малки бизнеси и услуги – 50 лева
  Б. Фирми занимаващи се с производство – 120 лева
 • Еднолични търговци и Физически лица  – 50 лева
 • Общински и държавни предприятия – 120 лева
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ – 120 лева

Забележка : Еднократната такса се заплаща с цел да се поготви материала и снимки, които са необходими за качването в страницата на сдружението и ако има свой сайт встъпителя да бъде свързан с него .

2.   Членски внос – годишно (плаща се в началото на всяка година – цялата сума), както следва:

 –          За  пътна помощ  60 лева

–          За пункове  ГТП 60 лева

–          За превоз на хора  – 120 лева

 •      За съпътстващ  бизнес
  А. Малки бизнеси и услуги – 60 лева
  Б. Фирми занимаващи се с производство – 120 лева
 • Еднолични търговци и Физически лица  – 50 лева
 • Общински и държавни предприятия – 120 лева
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ – 120 лева

Забележка : Членският внос  се заплаща с цел поддържне на цялата информация на всеки един от нас и при необходимост смяна или допълване на информацията.

 

Заинтересованите лица могат да подадат попълнено заявление за членство (по образец) и да го изпратят на следния адрес: ул. „Крушево5,ет.2, ап.3 гр. Благоевград или на електронния адрес на Сдружението : info@gppbg.com. Телефон за повече информация: +359 876 200 190 .